Polityka prywatności i RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy Klienci!

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Piszemy też, jak możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018r. RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Dane osobowe- jak je zbieramy?

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy zdecydują się Państwo zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym. Pcpremium zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne aby chronić Państwa dane osobowe.

Administrator danych- kto nim będzie?

Administratorem danych osobowych będziemy my- Pcpremium Maciej Cholewczyński z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Golęcińskiej 13. Jako administrator danych osobowych gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, dokonując zakupu lub zapisując się do naszego newslettera. W szczególności są to: -imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, do wysyłki, numeru telefonu, -w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo numer NIP, REGON oraz nazwę firmy wraz z adresem.

Komu przekazujemy dane?

Podmiotom z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, w szczególności możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: firmy świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić oraz przetwarzać Państwa dane zgodnie z przepisami. -organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jakie prawa przysługują Państwu?

Do praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane, należą: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych. Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych, możesz również je osunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin zamieszczony na naszej stronie www.

W przypadku jakichkolwiek pytań napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych adres e-mail: inspektor@pcremium.pl adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Pcpremium Maciej Cholewczyński Golęcińska 13, 60-626 Poznań.