Polityka prywatności i RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy Klienci! W związku z regulacją RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) które zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej już od 25 maja 2018r. przesyłamy informację na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym jakie informację gromadzimy oraz jak je przetwarzamy. W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. nowych przepisów RODO czyli nowe unijne rozporządzenie którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 W tym dniu zmianie ulegnie nasz Regulamin i Polityka Prywatności.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018r. RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Dane osobowe- jak je zbieramy?

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy zdecydują się Państwo zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym. Pcpremium zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne aby chronić Państwa dane osobowe.

Administrator danych- kto nim będzie?

Administratorem danych osobowych będziemy my- Pcpremium Maciej Cholewczyński z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Golęcińskiej 13. Jako administrator danych osobowych gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, dokonując zakupu lub zapisując się do naszego newslettera. W szczególności są to: -imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, do wysyłki, numeru telefonu, -w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo numer NIP, REGON oraz nazwę firmy wraz z adresem.

Komu przekazujemy dane?

Podmiotom z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, w szczególności możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: firmy świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić oraz przetwarzać Państwa dane zgodnie z przepisami. -organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jakie prawa przysługują Państwu?

Do praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane, należą: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych. Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych, możesz również je osunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin zamieszczony na naszej stronie www.

W przypadku jakichkolwiek pytań napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych adres e-mail: inspektor@pcremium.pl adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Pcpremium Maciej Cholewczyński Golęcińska 13, 60-626 Poznań.